Marimuksu Oy


Vi är en privat återförsäljare av Marimekko-produkter och barnkläder.

På Marimekko, liksom på Marimuksu har vi alltid trott på äkthet, justhet, mod och på styrkan att göra tillsammans. Och det gör vi även i fortsättningen.

Vår personal har kompetens, skaparglädje och engagemang för arbetet. Dessa komponenter ger en stark företagskultur och bra samhörighet, vilka är viktiga stöttepelare i företagets strategi.

Känslor och omtänksamhet finns alltid med i vår verksamhet.

Våra värderingar styr vårt arbete och vår gemenskap.

Vi bemöter människor just och vi vill förmedla produkter som ger glädje länge och vars miljökonsekvenser är så små som möjligt.

Välkommen ♥